Yvonne Lacroix

Yvonne Lacroix

Bedrijfsvoering, samenwerking, conflicthantering en verandermanagement

Na jarenlang als consultant, interimmanager en geregistreerd MfN-mediator in de zorg gewerkt te hebben voor de VvAA-groep, heb ik in 2020 Consulation opgericht.

De naam Consulation is samengesteld uit Consultancy en Mediation. Vrij vertaald betekent het ‘overleg’ en ‘raadplegen’. Op mijn LinkedIn-pagina vindt u meer over mijn werkervaring en opleidingen.

Het is mijn missie om ondernemers en bedrijven vol vertrouwen met de juiste zaken bezig te laten zijn.

Daarbij hoort mijn visie dat een onderneming/ondernemer die vol vertrouwen werkt, overtuiging uitstraalt. Dit heeft een positief effect op de omgeving, zoals klanten, (toekomstige) medewerkers en andere belanghebbenden.

Neem de fysiotherapeute met de visie dat je als expert cliëntverwachtingen goed moet managen. Zij besteedde veel aandacht aan het te behalen doel en de wensen van de cliënt. Aan de hand daarvan stelde ze een behandelplan op. De cliënt is zeer tevreden over de behandeling omdat het doel behaald is.

Door met u te kijken naar de onderneming, naar de context waarin u en uw medewerkers bewegen en door te kijken naar de toekomst van uw eigen markt, maakt u bewustere keuzes en kunt u uw beperkte middelen (tijd en geld) beter gefocust inzetten.

In mijn werkwijze betrek ik zowel de bovenstroom als de onderstroom in vraagstukken. De bovenstroom bestaat uit zichtbare zaken zoals het te leveren aanbod, financiën, doelstellingen, kritiek-prestatie-indicatoren (kpi’s), personeelsbeleid, procedures en competenties. De onderstroom bestaat uit onzichtbare zaken zoals bedrijfscultuur, macht/onmacht, onuitgesproken zaken, indirecte weerstand en teamdynamiek. Dit is samen te vatten in het onderstaande ijsbergmodel. Aan de hand van de boven- en onderstroom maken we solide keuzes die organisatie-breed worden uitgevoerd.

Open chat
Kan ik u helpen?
Welkom bij Consulation!